Начало Новини Карта на сайта
 English
 Русский
Начална страница / Новини 21 July 2024 
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект на „Туристстрой – Царацово“ ЕООД

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект на „Туристстрой – Царацово“ ЕООД

 

На 17.06.2024 г. между „Туристстрой - Царацово“ ЕООД и Министерство на иновациите и растежа беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG-RRP-3.008-0621 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), финансиран от Европейския Съюз.

 

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и развитие на потенциала за устойчив растеж на "Туристстрой - Царацово" ЕООД чрез въвеждане на кръгови модела в производствената дейност на дружеството.

 

Специфичните цели на проекта са:

1) Придобиване на нови технологии за въвеждане на 2 (два) кръгови модела в предприятието;

2) Ограничаване на емисиите на парникови газове в производствената дейност;

2) Внедряване на инвестиции, съобразени с принципа за "ненанасяне на значителни вреди" върху околната среда;

 

Общият размер на проекта е 938 700,00 лв., от които 469 350,00 лв. (50%) е размерът на безвъзмездната финансова помощ.

 

"Туристстрой - Царацово" ЕООД е модерно производствено предприятие с основна дейност производство на метални изделия и конструкции от листова ламарина с приложение в строителството.

В рамките на проекта, дружеството планира да придобие нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятието, както следва:

 

1) CNC ЩАНЦ МАШИНА с инструментален магазин с 28 инструмента - 1 бр.

 

Внедряването на новата CNC щанц машина в производствената база на фирмата, ще допринесе за въвеждане в "Туристстрой - Царацово" ЕООД на 2 (два) кръгови модела в следните направления:

 

(1) НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ;

(2) ВЪВЕЖДАНЕ НА ДРУГИ МОДЕЛИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА;

 

Инвестицията в нова CNC щанц машина по проекта ще допринесе за ускоряване прехода към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността на предприятието.

Инвестицията по проекта съответства напълно на хоризонталните изисквания, произтичащи от принципите за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, с приложимото законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда, както и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете, и осигуряване на равни възможности за всички.


Още новини:
 

Всички права запазени от "Туристстрой - Царацово" ЕООД ®
Дизайн и изработка SunriseStyle.com